Betway ถอนเงิน

วิธีถอนเงิน Betway

1. Login มาที่หน้าหลักแล้วกดไปที่ ศูนย์ธนาคาร

betway ถอนเงิน
2. กดไปที่ ถอนเงิน

betway ถอนเงิน
3. ถ้ามีเงินอยู่ในบัญชีเกมส์ต่างๆให้ทำการโอนเงินมาที่ บัญชีหลักก่อน

betway ถอนเงิน
4. ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการถอนและใส่ข้อมูลธุรกรรมให้เรียบร้อยแล้วกดส่ง

betway ถอนเงิน
5. ภาพตัวอย่างถอนเงินเสร็จสิ้น

betway ถอนเงิน